Kvůli zamezení vývěrů vody dojde k uzavření komunikace přes jez Spytihněv

Povodí Moravy v dubnu zahájí specializované práce na opravě těsnící stěny na jezu ve Spytihněvi. Cílem je zamezit průsakům v podloží jezu, které by mohly vést k poškození komunikace přes jez. Kvůli pracím bude přejezd přes jez na měsíc uzavřený.

Povodí Moravy provede injektáže do podloží u jezu ve Spytihněvi. Důvodem jsou vývěry podzemní vody, které vyplavují materiál z podloží silniční komunikace vedoucí přes jez. Vývěry podzemí vody by při dlouhodobém působení mohly podloží pod silnicí narušit natolik, že by mohlo dojít i k propadnutí komunikace. Tomu chce správce jezu zabránit vytvořením podzemní těsnící stěny. Vývěry vody včas odhalil technicko-bezpečnostní dohled Povodí Moravy. 

Práce budou prováděny pomocí speciální soupravy pro hloubkovou tryskovou injektáž. „U pravobřežního zavázání jezu vytvoříme asi 20 metrů dlouhou a 7 metrů vysokou těsnící stěnu. Trasa těsnící stěny povede napříč přes asfaltovou komunikaci a chodník. S pomocí této stěny zamezíme vývěrům podzemní vody a předejdeme možnému propadnutí vozovky. Všechny práce jsou naplánované tak, aby proběhly před zahájením hlavní turistické sezóny na Baťově kanálu,“ říká generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. 

Charakter prací si vyžaduje úplnou uzavírku komunikace včetně cyklistů a pěších. Uzavírka proběhne od 2. dubna do 3. května. Uzávěrka se týká pouze přejezdu a přechodu přes jez, plavba nebude nijak omezena. Práce na zabezpečení komunikace a zamezení vývěrů vyjdou na 3,1 mil. korun a jsou financovány z vlastních zdrojů Povodí Moravy.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 26. března 2024, 08:04aktualizováno 26. března 2024, 08:46 štítky: oprava jezu, spytihněv,