Mostní konstrukci začneme ve čtvrtek nasouvat nad hladinu Moravy v Olomouci

Konstrukce mostu na Masarykově třídě v Olomouci, jeho povodní části, je téměř připravena k nasunutí nad vodní hladinu. Instalace konstrukce začne 10. 12. ráno a potrvá několik dní. Z důvodu bezpečnosti bude po celou dobu prací dočasně uzavřený přechod přes most na Masarykově třídě, náhradní trasa povede po mostě Komenského.

V půlce září začali dělníci sestavovat ocelovou nosnou konstrukci povodní strany rekonstruovaného mostu na Masarykově třídě. Jednotlivé části postupně montovali, svařovali, natírali a připravovali na nasunutí. Konstrukce dlouhá 55 metrů je nyní připravena pro usazení na povodní stranu rekonstruovaného mostu. „Konstrukce mostu je zpevněná dočasnými vzpěrami a deskami tak, aby bylo možné s mostem manipulovat, na konstrukci jsou přimontována kolečka. S konstrukcí se bude manipulovat s pomocí hydraulických pístů, těmi se konstrukce velmi pomalu přesune nad řeku. Nasunutí proběhne podélně, aby se konstrukce dostala mezi levý a pravý břeh, ale také příčně o 4 metry po proudu, teprve v tento okamžik bude konstrukce ve finální pozici,“ popisuje připravený postup nasunutí mostu nad řeku generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Mostní konstrukce váží 295t, proto půjde o technologicky velmi náročnou akci.

Přípravné práce začnou 8. 12. Samotná nasunutí mostní konstrukce stavaři zahájí 10. 12. a potrvá deset dní. V průběhu celé manipulace s mostní konstrukcí bude z bezpečnostních důvodů uzavřen na Masarykově třídě přechod přes řeku Moravu. Náhradní trasa povede z Masarykovy třídy ulicí Dukelskou a Kpt. Nálepky na Gorazdovo náměstí a přes most na ulici Komenského.

Poté dojde ke kompletaci konstrukce již nad vodou. Nejdříve dělníci osadí bednění a výztuže, následovat bude betonáž mostovky. V příštím roce pak proběhne přeložení inženýrských sítí a začne demolice zbytku mostu. „Na jaře začneme s rekonstrukcí druhé poloviny mostu. Ta bude probíhat prakticky stejně a to jako z hlediska stavebních prací, tak z hlediska časové náročnosti. Na dokončení mostu naváže propojení náplavky pod mostem směrem k vysokoškolským kolejím,“ dodává Gargulák. Předpokládané dokončení celé stavby protipovodňových opatření v rámci tzv. II. B etapy je v polovině roku 2022.

Původně měla být mostní konstrukce instalována v první polovině listopadu, situace ohledně koronaviru však vedla k dílčímu zdržení při montáži mostní konstrukce, v říjnu došlo v důsledku povodní k zaplavení stavby. Ostatní práce však probíhají dle harmonogramu a dílčí zdržení by tak nemělo mít na dokončení stavby vliv. V okolí mostu na ulici Komenského získává náplavka žulové obložení a současně s tím probíhají práce na rozšíření koryta při levém břehu. Pokračuje ražba kanalizačního sběrače. Na pravém břehu směrem od mostu na ulici Komenského až za most na ulici Masarykova je již patrná podoba budoucí náplavky.

Nový most na Masarykově třídě bude ocelový s betonovou deskou, složený ze dvou polí. Jeho celková délka dosáhne 63,3 m, široký bude 26,3 m. Most povede ve výšce 7,65 m nad dnem řeky. Konstrukce nového mostu i samotné koryto Moravy pod mostem je navrženo tak, aby zajistilo převedení průtoku 380leté vody o průtoku 650 m³/s. „Most vytvoří společně s náplavkou hlavní dominanty nového nábřeží. Rekonstrukce mostu na Masarykově třídě představuje předposlední fázi při výstavbě této etapy protipovodňové ochrany Olomouce. V rámci poslední fáze bude probíhat dokončování stavebních prací, ozelenění a náhradní výsadba, dokončení náplavky a propojení mostů na Masarykově třídě a Komenského ulici,“ dodává Gargulák.

Informace pro média:

  • Tiskový mluvčí Povodí Moravy, s. p. Petr Chmelař bude k dispozici na místě ve čtvrtek od 8 do 14 hod. (mob. 606 044 895, e-mail chmelar@pmo.cz).
  • Vstup na staveniště bude povolený pouze v doprovodu zástupce investora či zhotovitele.
  • Vzhledem k náročnosti příprav není možné s předstihem stanovit přesný čas zahájení nasouvání mostní konstrukce, jako vhodný čas pro pořízení foto a video materiálu zhotovitel uvádí čtvrtek 10. 12. ve 13 hod. Bližší informace poskytne tiskový mluvčí Povodí Moravy, s. p. Petr Chmelař v průběhu středečního (9. 12.) odpoledne.
  • Při nepřízni počasí může dojít k posunutí termínu.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 7. prosince 2020, 11:38aktualizováno 24. března 2021, 13:50 štítky: PPO Olomouc, Olomouc,