Povodí Moravy odpovídalo Olomoučanům na dotazy k protipovodňové ochraně

Olomouc – Téměř 200 obyvatel Olomouce dorazilo do auly Pedagogické fakulty na informační setkání k zahájení stavby tzv. II. B etapy protipovodňové ochrany města. Na dotazy občanů odpovídali zástupci Povodí Moravy, statutárního města Olomouce i zhotovitele stavebních prací. Občané se zajímali o praktické dopady stavby, finální podobu nábřeží i rekreační využití.

3. dubna odstartují hlavní práce na jedné z největších investičních akcí v novodobých dějinách Olomouce. Práce začnou stavbou provizorní lávky pro pěší i cyklisty a přeložením inženýrských sítí. Lávka se bude nacházet ve vzdálenosti přibližně 20 metrů od mostu Komenského. Od července pak dojde k úplnému uzavření mostu Komenského, které potrvá patnáct měsíců. Uzavírka s sebou přinese dopravní omezení i snížení počtu parkovacích míst v ulicích blízkých stavbě.

„Připravujeme unikátní projekt, který bude sloužit nejen jako rozhodující protipovodňová ochrana města, ale současně vytvoří veřejný prostor a přitáhne lidi k vodě. Dnes řadu občanů Olomouce zajímala dopravní omezení, ale ta jsou jen dočasná od dubna letošního roku do září roku příštího. Ochrana životů a zdraví obyvatel a jejich majetku naopak přináší trvalou hodnotu a bude bránit povodním i za sto let,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Během setkání bylo zřejmé, že občané vnímají důležitost protipovodňových opatření a chápou dočasná dopravní omezení, i když pro ně znamenají významná omezení v dopravě a parkování během výstavby. Také z těchto důvodů bylo občany kladně hodnoceno zkrácení doby uzávěry mostu Komenského a také zkrácení celé stavby.

Na parkovací místa a dopravní uzávěrky mířilo nejvíce dotazů. Během výstavby dojde ke snížení počtu míst k parkování vozidel, ale v průběhu stavby přibydou parkovací místa v ulici Kpt. Nálepky, která bude jednosměrná, a také v zaslepené Pasteurově ulici. V průběhu uzavření mostu povedou Olomoucí značené objízdné trasy. Ty budou podrobně zveřejněny nejen na webu protipovodňových opatření Olomouce, informace dostanou i lidé z okolí do poštovních schránek.

„Společně s radnicí i se zhotovitelským sdružením Společnost Morava klademe důraz na otevřenou komunikaci. Během následujících 14 dnů zřídí zhotovitel telefonní linku, prostřednictvím které budou obyvatelé řešit problémy související se stavbou. Všechny potřebné kontakty a informace mohou obyvatelé sledovat také na webu k protipovodňové ochraně v Olomouci. Další informační setkání s občany proběhne v druhé polovině června před úplným uzavřením mostu Komenského,“ vyjmenovává Gargulák.

Padly také dotazy na to, zda jsou práce dobře připravené a jestli doba trvaní stavby je dodržitelná. Jeden z dotazů směřoval k tomu, že příprava probíhá několik let a obyvatelé získávají podrobné informace až nyní v únoru. „Přesný harmonogram prací je možné sestavit až se samotným zhotovitelem, se kterým uzavřená smlouva nabyla účinnosti až v prosinci 2017. Během tří měsíců jsme tak společně dokázali nejen poskládat harmonogram, ale stavbu samotnou pečlivě připravit. Současně společně s městem chceme, aby stavba a s ní spojená omezení trvala co nejkratší možnou dobu, proto musíme jednat,“ říká Gargulák.

Stavba za 730 mil. Kč navazuje na dokončené etapy I. a II. A. Jejím cílem je zvýšení kapacity koryta Moravy v centrální části města na úroveň 650 m³/s, bude chráněno 20 tisíc obyvatel a majetek v hodnotě 3 mld. Kč. Dobu trvání stavby se podařilo zkrátit z původních 53 na 48 měsíců a úplnou uzávěru mostu Komenského z 20 na 15 měsíců. Po dokončení stavby v Komenského ulici se od jara 2020 uzavře také most na Masarykově třídě. Jeho stavba bude probíhat po půlkách tak, aby byla zachována průjezdnost pro MHD, proto dopravní omezení budou už pouze dílčí.

 

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 27. února 2018, 14:13aktualizováno 27. února 2018, 14:19 štítky: PPO Olomouc, Gargulák,