Povodí Moravy už připravuje nový most na ulici Masarykova

Náročná výstavba komplexu protipovodňové ochrany úspěšně pokračuje. Přes potíže, které u takto složitých staveb vznikají, se práce daří. Most na ulici Komenského získal základní obrysy a platí jeho dokončení na konci letošního roku. Protipovodňová ochrana se již tvaruje a stává se součástí moderního nábřeží. Stavaři už nyní plánují postup při stavbě mostu na ulici Masarykova. I zde je Povodí Moravy, s. p. připraven všechny komplikace překonat a harmonogram splnit.

V průběhu léta Povodí Moravy, s. p. informoval, že možnost zachování tramvajové dopravy na mostě Masarykova musí potvrdit odborníci. Ti státnímu podniku předali znalecký posudek, jehož závěry konstatují, že technický stav mostu Masarykova neumožňuje zachování jednokolejného průjezdu tramvají a stavba si vyžádá jeho uzavření pro dopravu. „Bohužel se jedná o objektivní skutečnost, kterou nedokáže nikdo ovlivnit. Musíme to brát jako fakt a nedopouštět se žádných kdyby. Je tu v sázce bezpečnost lidí, kteří přes tento most každý den dojíždějí domů, do práce či do školy. Dobrá zpráva však je, že výstavba po částech umožní ponechat vždy v jedné části mostu cestu pro chodce. Stejně tak ve spolupráci s městem se podařilo využít vzniklé situace a najít dobré řešení pro současnou realizaci oprav plánovaných městem,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. 

S výsledky odborného posudku Povodí Moravy, s. p. ihned seznámilo zástupce města. Město následně ihned svolalo jednání pracovní komise, která výstavbu ochrany obyvatel Olomouce před povodněmi řeší. Cílem setkání bylo vymyslet takové řešení, aby byla doprava po Masarykově ulici i přes uzavření mostu plynulá. „Musím ocenit konstruktivní přístup primátora Žbánka, který ihned navrhnul koordinaci našich prací na mostě s připravovanou rekonstrukcí tramvajové tratě na ulici 8. května i s plánovanými rekonstrukcemi mostu přes Bystřici a Mlýnský potok. Koordinace těchto stavebních akcí by došlo k minimalizaci celkového dopadu a zatížení města v oblasti dopravy,“ vysvětluje Gargulák. Jedna výluka od nádraží směrem do centra tak pokryje několik různých stavebních akcí namísto toho, aby byly uzavírány navazující úseky v různých obdobích.

Samotné uzavření mostu Masarykova pro automobily i vozidla MHD je plánované až na březen příštího roku v době, kdy most už na ulici Komenského bude sloužit dopravě. Práce na mostě ovšem začnou ještě v září, kdy stavaři zahájí překládání inženýrských sítí. „Nejdříve dojde k přeložení inženýrských sítí z bourané části mostu, která je blíže vysokoškolským kolejím. Strana mostu, která je blíže k Vrchnímu soudu, zůstane otevřená pro chodce. Na této straně vznikne na části chodníku nadzemní kolektor, do kterého inženýrské sítě dočasně umístíme. Kolektor vznikne na straně k silnici, chodník povede podél stávajícího zábradlí,“ popisuje investiční ředitel Povodí Moravy, s. p. Tomáš Bělaška. Na podzim začnou také práce na kanalizačním sběrači v okolí mostu Masarykova.

Od března pak začne postupné odstrojování části mostu, která je blíže k vysokoškolským kolejím. Samotné bourací práce budou probíhat až později na jaře. V případě archeologických nálezů se dá počítat také s průzkumem lokality archeology. Samotné bourací práce budou mít podobný průběh, jako v případě mostu Komenského s tím rozdílem, že bude probíhat po částech.

Kvůli plánovanému rozšíření koryta je současný most nevyhovující a je nutné ho nahradit mostem novým, který dokáže propojit Masarykovu ulici přes nové koryto řeky Moravy doplněné o moderní náplavku. Most bude ocelový s betonovou deskou, složený ze dvou polí. Jeho celkové délka dosáhne 63,3 m, široký bude 26,3 m. Most povede ve výšce 7,65 m nad dnem řeky. Konstrukce nového mostu i samotné koryto Moravy pod mostem je navrženo tak, aby zajistilo převedení průtoku 380leté vody o průtoku 650 m³/s. Předpokládané dokončení druhého mostu je na jaře 2022. „Most vytvoří společně s náplavkou hlavní dominanty nového nábřeží. Budoucí podoba koryta řeky se už nyní začíná rýsovat. Rekonstrukce mostu na ulici Masarykova představuje předposlední fázi při výstavbě této etapy protipovodňové ochrany, díky níž obyvatelé Olomouce získají nejen požadovanou ochranu před povodněmi, ale i moderní volnočasovou zónu nabízející atraktivní prostředí s přístupem k řece,“ dodává Gargulák.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 30. srpna 2019, 11:21aktualizováno 30. srpna 2019, 11:23 štítky: PPO Olomouc, Olomouc,