Rejnok v Olomouci má již koleje v obou směrech

Povodí Moravy pokračuje v pracích na novém mostě přes Moravu a dalších částech protipovodňových opatření v Olomouci. Na vánoční svátky stavební ruch utichne a práce se naplno rozjedou hned po Novém roce. V lednu začnou stavaři rozebírat úvraťové obratiště tramvají u vrchního soudu.

Na technicky náročné nasunutí mostní konstrukce nad řeku navázaly ihned další pracovní úkony. Došlo ke spuštění mostu a jeho umístění do finální polohy. V průběhu listopadu a prosince následovala betonáž a izolace mostovky i římsy a definitivní přepojení inženýrských sítí. Proběhla kompletní příprava tak, aby na obě poloviny mostu mohli nastoupit kolejáři.V současnosti jsou položené koleje na návodní i povodní části mostu a připravujeme stavbu tramvajového tělesa na obou předpolích mostu, tedy směrem k vlakovému nádraží i směrem k Žižkovu náměstí. Od ledna proto začneme demontovat tramvajové obratiště u vrchního soudu,“ popisuje generální ředitel povodí Moravy Václav Gargulák.

Práce na protipovodňových opatřeních v centru Olomouce budou probíhat do 22. 12., kdy dojde k zabezpečení staveniště. Stavební ruch utichne a stavební práce se naplno rozjedou opět od 3. 1. 2022. 

Po novém roce dojde k rozebrání provizorního obratiště tramvají, aby mohlo dojít k napojení nového mostu. Ten je nutné propojit nejen na novou vozovku a tramvajovou trať, ale také na boční ulice a zejména na náplavku.Nejedná se o nic jednoduchého. Je třeba si uvědomit, že nový most vede ve vyšší úrovni, aby zvládal převést větší povodňové průtoky, proto bude potřeba celý prostor před napojením na most z obou stran vymodelovat. Na závěr dojde k propojení náplavky, která vytvoří nové atraktivní místo pro obyvatele Olomouce s přístupem k vodě tak, jak to známe například z pražské náplavky,“ říká Gargulák. Termín otevření mostu pro dopravu je naplánovaný na červenec 2022. 

Pravobřežní náplavka získává jasné tvary, probíhají práce na obkladech nábřežní zdi. Tu kameníci obkládají žulovými kameny. Po dokončení zahájí práce na dlažbě. Postup prací i nadále komplikují dopady koronavirové krize a nedostatek některých druhů stavebních materiálů na trhu, například kamenných obkladů. Obklady jsou klíčové pro dokončení celé náplavky.

Práce probíhají i v dalších částech vznikající protipovodňové ochrany Olomouce. Na levém břehu řeky Moravy je již dokončený železobetonový trámec na mikropilotách a betonový základ pro obložení levobřežních zdí. To bude dle požadavků památkové péče tvořené částečně z původních pískovcových kamenů.

Stavba II. B etapy PPO Olomouc za 730 mil. Kč navazuje na již dokončené etapy I. a II. A. Jejím cílem je zvýšení kapacity koryta Moravy v centrální části města na úroveň 650 m³/s, bude chráněno 20 tisíc obyvatel a majetek v hodnotě 3 mld. Kč. Most vytvoří společně s náplavkou hlavní dominanty nového nábřeží. Rekonstrukce mostu na Masarykově třídě představuje předposlední fázi při výstavbě této etapy protipovodňové ochrany Olomouce. V rámci poslední fáze bude probíhat dokončování stavebních prací, ozelenění a náhradní výsadba, dokončení náplavky a propojení mostů na Masarykově třídě a Komenského ulici,“ dodává generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 21. prosince 2021, 12:55aktualizováno 21. prosince 2021, 13:00 štítky: PPO Olomouc,