V pondělí začne demolice části mostu na Masarykově třídě

OLOMOUC – Výstavba 2B etapy protipovodňové ochrany Olomouce je v další fázi. V jejím průběhu Povodí Moravy, s. p. postaví nový most na Masarykově třídě a z velké části bude dokončena i nejatraktivnější část celé stavby – náplavka. V těchto dnech probíhá příprava na demolici poloviny starého mostu, ta bude zahájena v pondělí 6. dubna. Po dobu demolice, tedy přibližně jeden týden, bude most pro chodce uzavřený.

Práce běží dle harmonogramu, který Povodí Moravy, s. p. představilo veřejnosti 20. února na informačním setkání. V průběhu března stavaři přeložili inženýrské sítě a provedli přípravné práce na demolici poloviny mostu. Kvůli pracím dojde i k vypuštění jezové zdrže. „V průběhu března jsme postupně přeložili všechny inženýrské sítě kolem mostu na Masarykově třídě. Ty jsme uložili do nadzemního kolektoru na návodní straně mostu. Současně s tím jsme podélně rozřezali nosnou konstrukci mostu tak, aby bylo možné zahájit bourací práce. Vše je připraveno na demolici, kterou zahájíme v pondělí. Z bezpečnostních důvodů musíme most po dobu bouracích prací pro veřejnost zcela uzavřít. Bourací práce by měly trvat přibližně týden,“ popisuje investiční ředitel Povodí Moravy, s. p. Tomáš Bělaška. Nejdříve dojde k demolici a následné výstavbě tzv. povodní strany mostu, tedy strany blíže k vysokoškolským kolejím. Most je v současnosti pro veškerou dopravu uzavřený. Uzávěra pro chodce bude platit od 6. dubna pouze po nezbytně nutnou dobu. Hned poté bude průchod opět otevřený. Náhradní trasa pro pěší povede ulicemi Dukelská, Praskova, Wanklova, Gorazdovo náměstí, Komenského a Husova. 

Kvůli pracím bude od 1. dubna kompletně vypuštěná jezová zdrž (tzv. srážka), což znamená, že hladina Moravy bude mít přirozenou výšku. Hladinu musí být snížená tak, aby těžká technika mohla pracovat v korytě řeky Moravy. Úplná srážka bude trvat v závislosti na postupu prací až 5 týdnů. 

Po dokončení demolice a odklizení materiálu začne výstavba nového mostu. Povodní strana mostu bude dokončena na začátku jara 2021. Následně se práce přesunou na stranu návodní. Práce probíhají zatím plynule bez zdržení a tak rychle, jak to současná situace umožňuje. Současně s přípravami na demolici a stavbu nového mostu stavaři pokračují v ražbě kanalizační štoly v ulici Nábřeží a probíhá vrtání pilot nábřežních zdí u mostu Masarykova. V ulicích Sokolovská a Na Letné je dokončována příprava na pokládku asfaltu. Finišují také úpravy schodů, říms a výsadba zeleně v části kolem Envelopy až po železniční most. 

Opatření přijímaná vládou kvůli koronavirové nákaze (např. omezení mobility, nedostupnost zahraničních pracovníků, ale také omezování výroby a dodávek materiálů) však mohou vést k omezení plynulosti stavebních prací. „V případě vodních staveb je situace komplikovanější z toho důvodu, že harmonogram prací úzce závisí na hydrologické situaci, ročním období, povinnosti dodržovat podmínky orgánů životního prostředí a řadě dalších faktorů. U některých staveb se tak může i relativně krátké zdržení výrazně promítnout do celkové doby výstavby. V tuto chvíli však v Olomouci nedochází k prodlení, přerušení či dokonce ukončení prací. Skutečné dopady však budeme u jednotlivých staveb schopni vyhodnotit po ukončení nouzového stavu a zrušení či omezení přijatých opatření,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Kvůli nezbytnému rozšíření koryta je současný most nevyhovující a je nutné ho nahradit mostem novým, který dokáže propojit Masarykovu ulici přes nové koryto řeky Moravy doplněné o moderní náplavku. Nový most na Masarykově třídě bude ocelový s betonovou deskou, složený ze dvou polí. Jeho celkové délka dosáhne 63,3 m, široký bude 26,3 m. Most povede ve výšce 7,65 m nad dnem řeky. Konstrukce nového mostu i samotné koryto Moravy pod mostem je navrženo tak, aby zajistilo převedení průtoku 380leté vody o průtoku 650 m³/s. Předpokládané dokončení mostu na Masarykově třídě je na jaře 2022. „Most vytvoří společně s náplavkou hlavní dominanty nového nábřeží. Budoucí podoba koryta řeky se už nyní začíná rýsovat. Rekonstrukce mostu na ulici Masarykova představuje předposlední fázi při výstavbě této etapy protipovodňové ochrany, díky níž obyvatelé Olomouce získají nejen požadovanou ochranu před povodněmi, ale i moderní volnočasovou zónu nabízející atraktivní prostředí s přístupem k řece,“ říká Gargulák.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 1. dubna 2020, 10:49aktualizováno 24. března 2021, 13:59 štítky: PPO Olomouc,