Zpravodaj o vodě 1/2024 

Vážené čtenáři,

v prvním letošním vydání Zpravodaje Vám přinášíme informace o 90 letech provozu významné vodní nádrže Vranov. Historii přehrady, jejich parametrech, významných povodní i rekonstrukcích věnujeme celou mimořádnou přílohu Zpravodaje.

Dále se věnujeme povodňové situaci z přelomu roku, zahájeným i dokončeným přírodě blízkým stavbám a také nové rubrice s názvem "Zvýšit a snížit". Ta poukazuje na skutečnost, že z důvodu projevů klimatické změny bude nezbytné zaměřit další aktivity v oblasti vodního hospodářství právě na zvýšení míry akumulace povrchových vod a snížení vypouštěného znečištění.

Přejeme Vám příjemné čtení.

publikováno 8. dubna 2024, 07:53 štítky: Zpravodaj,