Zpravodaj o vodě 4/2023 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v posledním letošním čísle Zpravodaje o vodě jsme se zaměřili na kvalitu vody v našich řekách. Klimatická změna posledních let přináší problémy také v této oblasti. V řekách teče stále méně vody, čímž se rozevírají nůžky mezi tím, co se do vodních toků vypouští, a množstvím vody, kterými jsou odpadní vody nařeďovány. Nejviditelnější problémy potom nastávají na menších říčkách s nižším průtokem, do kterých proudí množství odpadních vod z přilehlých obcí. Také stále rostoucí teplota vzduchu a vody snižuje nasycení vody kyslíkem a dochází k haváriím kvůli vyčerpání kyslíku z vody. 

Povodí Moravy posledních 20 let poukazuje na nedostatečné právní předpisy pro vypouštění odpadních vod z čistíren. Je jasné, že současný stav je naprosto nevyhovující a musí se změnit. 

publikováno 19. prosince 2023, 09:53 štítky: Zpravodaj o vodě, časopis, Zpravodaj,