Aktuální zpravodajství

Informační zpráva č. 20 o situaci na tocích a vodních dílech v povodí spravovaném Povodím Moravy, s.p.

1) Zpráva vydána dne: 15. 5. 2024

2) Meteorologická situace (dle zprávy ČHMÚ za období 6. 5. - 12. 5. 2024)

Začátkem týdne se nad střední Evropou udržovalo a vlnilo frontální rozhraní. Po jeho ústupu směrem k jihovýchodu počasí u nás začala řídit oblast vysokého tlaku vzduchu se středem nad Beneluxem, později nad Severním mořem a ke konci týdne nad Baltským mořem. Po přední straně této výše přes území České republiky přešla v pátek od severu slabá okluzní a v sobotu slábnoucí studená fronta. V neděli se do prostoru střední Evropy začala od západu zvolna nasouvat brázda nižšího tlaku vzduchu.

V uplynulém týdnu se vyskytovaly na území povodí Moravy a Dyje srážky s týdenním úhrnem do 7 mm (stanice Vranov).

č

Stanice

Srážky (mm)

č

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

2,2

7

Podhradí nad Dyjí

0,0

2

Valašské Meziříčí

1,2

8

Ptáčov

1,3

3

Moravská Třebová

0,0

9

Jimramov

0,8

4

Opatovice

0,0

10

Nové Mlýny dolní

0,0

5

Fryšták

0,8

11

Brno

0,0

6

Horní Bečva

0,4

12

Blansko

0,2

3) Hydrologická situace

Hladiny neovlivněných toků mají většinou klesající tendenci. Vodnosti neovlivněných toků se pohybují v povodí Moravy převážně v rozmezí 14–69 % a v povodí Dyje 15 – 140 % dlouhodobého měsíčního průměru pro měsíc květen.

Limity sucha (Q355) se v současné době na neovlivněných tocích nevyskytují.

Přehled průtoků ve vybraných profilech ze dne 15. 5. 2024

c

Vodní tok

Profil

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny 3)

(název stanice)

(m3/s)

(m3/s)

(m3/s)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice n.S.

2,763

1,230

4,090

68

setrvalá

2

Svratka

Židlochovice

9,116

4,320

13,800

66

rozkolísaná

3

Jihlava

Ivančice

8,733

2,400

8,550

102

mírný pokles

4

Dyje

Ladná

16,847

9,140

32,800

51

pokles

5

Morava

Moravičany

8,082

3,450

17,700

46

mírný pokles

6

Morava

Olomouc

11,822

4,470

25,900

46

mírný pokles

7

Bečva

Dluhonice

4,361

1,780

17,200

25

mírný pokles

8

Morava

Strážnice

21,571

8,000

59,900

36

mírný pokles

1) Limit sucha 2) Dlouhodobý průměrný měsíční průtok pro dané období 3) Tendence hladiny za poslední 3 dny.

4) Podzemní vody (dle zprávy ČHMÚ za období 6. 5. - 12. 5. 2024)

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 19. týdnu na území ČR celkově normální. 

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 19. týdnu celkově normální.

5) Vodní nádrže

Naplněnosti zásobních prostor významných vodních nádrží v povodí Moravy a Dyje se pohybují od 69 do 100 %. Většina nádrží má plné nebo téměř plné (>90 %) zásobní prostory. Hladiny v nádržích v povodí Moravy a Dyje mají převážně setrvalou tendenci.

Pouze nádrž Letovice má snížený zásobní prostor (naplněnost 69 %) z důvodu probíhající rekonstrukce.

Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně, dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Všechny nádrže zajišťují skutečné odběry a zabezpečují minimální průtoky v tocích pod nádržemi.

V uplynulém týdnu bylo z významných vodních nádrží v povodí Moravy a Dyje nadlepšeno cca 2,3 mil. m3 vody.

6) Předpokládaný vývoj (dle ČHMÚ)

Vliv tlakové výše se středem nad severovýchodní Evropou na počasí u nás bude slábnout a od jihozápadu se začne do střední Evropy zvolna přesunovat oblast nízkého tlaku vzduchu.

Hladiny vodních toků budou dneska a zítra převážně setrvalé nebo na pozvolném poklesu. V následujících dnech očekáváme rozkolísané stavy hladin vzhledem k předpokládaným srážkám.

7) Přijatá opatření

V současné době nejsou vydána žádná opatření obecné povahy omezující, či zakazující obecné nakládání s povrchovými vodami na území obcí, měst a ORP nebo jejich části.


V Brně dne 15. 5. 2024

Vodohospodářský dispečink

Povodí Moravy, s.p.